Seriál: Hyper-V ve Windows Server 2016 – 2. část: Škálování Hyper-V

Změny ve škálování Hyper-V 2016

Hyper-V 2016 přináší ve škálování pár zajímavých změn – většina se ale týká spíše datacenter než běžných firemních zákazníků. Microsoft se snažil posunout limity nahoru s ohledem na vyšší výtěžnost hostů. Níže budu jmenovat jen změny oproti verzi 2012 R2.

Limity Hyper-V hostů

Na hostech dochází k rozšíření limitu na počet logických procesorů z 386 na 512. Další velkou změnou je navýšení podporované velikosti RAM na hostu – ze 4TB v 2012 R2 na 24TB v 2016.

Limity Failover clusterů

Ve failover clusterech nedošlo k žádné změně, takže zůstává zachován počet nódů (64) a maximální počet VM na clusteru (8 000).

Limity virtuálních mašin

Velmi podstatnou změnou je navýšení podporované velikosti RAM ve VM – úctyhodných 12TB! Tato změna se týká ale pouze VM 2. generace! U VM 1. generace zůstává zachován limit 1TB. Ruku v ruce s tím přichází i navýšení počtu virtuálních procesorů ve VM – 240 vCPU! Ale opět se to týká pouze VM 2. generace.

K jiným změnám už nedochází, ale ostatně ani není moc důvod – hodnoty které byly nastaveny ve Windows Server 2012 R2 už jsou dostatečné pro většinu případů nasazení.

Závěr

To je z tohoto dílu prakticky vše – v příštím díle se můžete těšit na pořádnou porci informací o Nested Virtualization, což je novinka, která Vám umožní provozovat Hyper-V uvnitř virtuální mašiny. Což je ideální pro testování všech možných různých funkcionalit, o kterých si budeme postupně povídat a zkoušet.

Pro podrobnější přehled limitů Hyper-V navštivte Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/compute/hyper-v/plan/plan-for-hyper-v-scalability-in-windows-server-2016

Kamil Roman

Nezávislý konzultant a školitel

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>